image/svg+xml
image/svg+xml

Kurullar


Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Orhan UZUN (Bartın Üniversitesi Rektörü)


Sempozyum Düzenleme Kurulu


Sempozyum Eş Başkanları

M. Mustafa ARAL (Bartın Üniversitesi, HİDRODER) Hasan YAZICIGİL (ODTÜ, HİDRODER)Sempozyum Sekreterleri
Ercan GEMİCİ (Bartın Üniversitesi)
Betül Tuba GEMİCİ (Bartın Üniversitesi)


HidroDer Genel Sekreteri Sayman
Mehmet EKMEKÇİ (Hacettepe Üniversitesi, HİDRODER) Özlem YAĞBASAN (Gazi Üniversitesi, HİDRODER)Teknik Gezi Sorumlusu Sosyal Faaliyet Sorumlusu Muhasebe ve Lojistik Sorumlusu
Mustafa ARTAR (Bartın Üniversitesi) Ertuğrul ERDOĞMUŞ (Bartın Üniversitesi) Mehmet ÖZSAN (Bartın Üniversitesi)Sempozyum Sekreter Yardımcıları
Ahmet DEMİR (Bartın Üniversitesi)
Belkıs BÜYÜKPATPAT (Bartın Üniversitesi)
Ejmel TERZİ (Bartın Üniversitesi)
Hatice Gül UGRANLI (Bartın Üniversitesi)
İbrahim KARADEMİR (Bartın Üniversitesi)
Öznur KOCAER (Bartın Üniversitesi)


Sempozyum Bilim Kurulu

Alper BABA (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Hafzullah AKSOY (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Alper ELÇİ (Dokuz Eylül Üniversitesi) Hatice ÇITAKOĞLU (Erciyes Üniversitesi)
Ayhan ATEŞOĞLU (Bartın Üniversitesi) Hüseyin KARAKUŞ (Dumlupınar Üniversitesi)
Ayhan KOÇBAY (Devlet Su İşleri) İrfan YOLCUBAL (Kocaeli Üniversitesi)
Ayşen DAVRAZ (Süleyman Demirel Üniversitesi) Koray K. YILMAZ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Bedri KURTULUŞ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Levent TEZCAN (Hacettepe Üniversitesi)
Celalettin ŞİMŞEK (Dokuz Eylül Üniversitesi) Mehmet ÇELİK (Ankara Üniversitesi)
Cüneyt GÜLER (Mersin Üniversitesi) M. Zeki ÇAMUR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Cüneyt YAVUZ (Şırnak Üniversitesi) M. Tamer AYVAZ (Pamukkale Üniversitesi)
Elçin KENTEL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Müfit Şefik DOĞDU (Devlet Su İşleri)
Emrah DOĞAN (Sakarya Üniversitesi) Orhan GÜNDÜZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ender DEMİREL (Osmangazi Üniversitesi) Recep Kaya GÖKTAŞ (Kocaeli Üniversitesi)
Ertuğrul ERDOĞMUŞ (Bartın Üniversitesi) Remzi KARAGÜZEL (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Fatma GÜLTEKİN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Şebnem ARSLAN ( Ankara Üniversitesi)
Fikret KAÇAROĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Şebnem ELÇİ (İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi)
Gökmen TAYFUR (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Şehnaz ŞENER (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Gültekin TARCAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) Şükran AÇIKEL (Hacettepe Üniversitesi)
Gülten GÜNEŞ (Bartın Üniversitesi) Tuğba Evrim MADEN (Türkiye Su Enstitüsü)
Halil Barış ÖZEL (Bartın Üniversitesi) Tülay EKEMEN KESKİN (Karabük Üniversitesi)
Handan UCUN ÖZEL (Bartın Üniversitesi) Türker KURTTAŞ (Hacettepe Üniversitesi)