image/svg+xml
image/svg+xml

Ülkemizde yeraltı suyu başta olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla "HİDRO'2020 - ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU" HİDRODER ve BARTIN ÜNİVERSİTESİ işbirliği ile 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi’nde (Bartın) gerçekleştirilecektir. Hidrojeolojinin her alanında akademik ve uygulama çalışmaları gerçekleştiren değerli araştırmacılar, uygulayıcılar, karar-vericiler ve diğer paydaşları HİDRO’2020 Sempozyumu’na katılmaya, destek vermeye ve katkı koymaya davet etmekten onur duyarız.

Duyurular

15 Ocak 2020
Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi
01 Şubat 2020
Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi
15 Mart 2020
Tam Metinlerin Son Gönderimi
15 Mayıs 2020
Son Kayıt Tarihi