image/svg+xml
image/svg+xml

Çağrılı Konuşmacı


HİDRO'2020 Konferansının davetli konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesinden Sayın Dr. Orhan Gündüz olarak belirlenmiştir. Planlanan sunumun içeriği ve özeti aşağıda verilmiştir.

Dr. Orhan GÜNDÜZ
Özgeçmiş


Havza Yönetim Planlarının Hazırlanmasında Yeraltı Suyu Bileşeninin Önemi

Sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin en önemli unsurlarından biri nehir havza yönetim planlarıdır. Bir nehir havzasındaki tüm yerüstü ve yeraltı sularının bütünleşik bir bakış açısıyla miktar ve kalite açısından değerlendirildiği bu planlar, su kaynaklarının mevcut durumun tespiti ve gelecekteki öngörülerin ortaya konulması için diğer unsurlarla olan etkileşiminin ortaya konulduğu en temel yönetim enstrümanıdır. Gerek miktar gerekse kalite açısından nicel değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayan nehir havza yönetim planları; i) yerüstü ve yeraltı su kaynakları için mevcut durumun ortaya konulması, ii) izleme çalışmalarının yapılması, iii) erişilmesi amaçlanan çevresel hedeflerin ortaya çıkartılması, iv) bu hedeflere ulaşılabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve v) tüm bu çalışmaların ekonomik analizini içeren çok kapsamlı çalışmaları içermektedir. Tüm değerlendirmelerin tanımlanan yerüstü ve yeraltı su kütleleri bazında gerçekleştirildiği bu planlar, mekana ve zamana bağlı analizlerin gerçekleştirilmesi için coğrafi bilgi sistemi platformunda hazırlanmaktadır. Yönetim planlarının hazırlanması esnasında çoğu zaman yerüstü-yeraltı etkileşiminin göz ardı edildiği görülmektedir. Bu durum kısmen söz konusu dinamik ilişkiyi ortaya koyacak yeterli veri olmaması ile ilişkili olsa da, ağırlıklı olarak sistemleri münferit değerlendirmenin daha kolay olması ile ilişkilidir. Ancak bu koşullar altında ortaya konulan çevresel hedefler ve alınması gereken tedbirlerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu çalışma kapsamında havza planlamasında yeraltı suyu bileşeninin önemi örneklerle açıklanmakta, planlamaya baz teşkil eden, mevcut durum değerlendirmesi, çevresel hedefler ve tedbirlerin belirlenmesi esnasında uygulanması gereken sistematik hakkında bilgi verilmektedir.